บทบันทึกของชายไร้บ้าน(47)

ประหลาดล้ำ

คอย

ย้ำเติม

 

 

ประหลาดเกิน

ยัง

บาดลึก

 

 

ความหม่นหมอง

กลืนกิน

เบื้องลึกใต้จิต

 

 

แรงขับลึกลับ

ผลักดัน

ถลำลึก

 

 

สดับสรรพเสียง

สำเนียง

แปลกแปร่ง

 

 

นางฟ้า

หรือ

ซาตาน

 

 

โปรดนำทาง

ข้า

ที

 

...

เป็น อยู่ มี
004591
3 ธ.ค. 2553 เวลา 20:49 น.
:-)
001185
4 ธ.ค. 2553 เวลา 00:44 น.
ประหลาดเกินยังบาดลึก

:?
004405
11 มี.ค. 2554 เวลา 00:29 น.
Slam dunkin like Shaquille O'Neal, if he wrote inofimatrve articles.
Odil
1 ส.ค. 2556 เวลา 17:54 น.
Ppl like you get all the brnsai. I just get to say thanks for he answer.
Imus
2 ส.ค. 2556 เวลา 00:09 น.
Wait, I cannot fathom it being so stoihgatfrrward.
Lili
2 ส.ค. 2556 เวลา 02:32 น.
At last, sonemoe comes up with the "right" answer!
Gilles
2 ส.ค. 2556 เวลา 10:33 น.
That's an inogineus way of thinking about it.
Sinuca
2 ส.ค. 2556 เวลา 17:12 น.
Kudos to you! I hadn't thgouht of that!
Leilani
3 ส.ค. 2556 เวลา 15:06 น.
That's not just logic. That's really seenlbis.
Annie
3 ส.ค. 2556 เวลา 15:40 น.
A perfect reply! Thanks for taking the treloub.
Ella
3 ส.ค. 2556 เวลา 15:55 น.
That's what we've all been waiting for! Great pogints!
Fidaa
3 ส.ค. 2556 เวลา 16:42 น.
This forum needed shkaing up and you've just done that. Great post!
Jesus
3 ส.ค. 2556 เวลา 17:21 น.
The honsety of your posting shines through
Bessy
3 ส.ค. 2556 เวลา 21:47 น.
Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic